Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3

31 Μαρ 2017

«Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»

1. Ποιος μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου; Στο νόμο μπορεί να υπαχθεί κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή από δάνειο...

Περισσότερα

14 Μαρ 2017

Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚοινΣΕπ), ανεξαρτήτου μεγέθους. ...

Περισσότερα

02 Μαρ 2017

Πρόγραμμα για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεω…

Πρόγραμμα για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με επιδότηση έως 65%

  Πρόγραμμα για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με επιδότηση έως 65% ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι ανά δράση ορίζονται ως εξής: 1. ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εκτός...

Περισσότερα

02 Φεβ 2017

Αναμενόμενες Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

Αναμενόμενες Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

Εντός του 1ου εξαμήνου του 2017, αναμένονται να προκηρυχθούν τα κάτωθι προγράμματα, όπως ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.   Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Σύγχρονη Μεταποίηση Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση Αναβάθμιση...

Περισσότερα

24 Νοε 2016

Τον Δεκέμβρη αναμένονται τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Τον Δεκέμβρη αναμένονται τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Τον Δεκέμβριο αναμένεται ο Β’ Κύκλος των τριών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επανεκκίνηση" του ΕΣΠΑ, που αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ που θέλουν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι.   Τα προγράμματα αυτά είναι: Αναβάθμιση πολύ...

Περισσότερα

11 Φεβ 2016

Επίσημη προκήρυξη για τα 4 νέα προγράμματα

Επίσημη προκήρυξη για τα 4 νέα προγράμματα

Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» Τα 4 Νέα Προγράμματα από το ΕΣΠΑ 2016 είναι: Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων...

Περισσότερα

12 Οκτ 2015

Τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2010

Τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2010

Ανακοινώθηκαν τα 4 πρώτα προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ. Από την προδημοσίευση λείπουν βασικά στοιχεία όπως είναι οι Ημερομηνίες Υποβολής, τα κριτήρια επιλογής, οι Επιλέξιμοι ΚΑΔ, τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά κλπ.   Τα προγράμματα αυτά είναι: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ...

Περισσότερα

01 Σεπ 2015

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα για Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβριο σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας. Στόχος του προγράμματος θα είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο...

Περισσότερα

27 Αυγ 2015

Νέα Προγράμματα από το Νέο ΕΣΠΑ

Νέα Προγράμματα από το Νέο ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν τα εξής προγράμματα τα οποία θα προδημοσιευτούν μέσα στον Σεπτέμβριο: Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Περισσότερα

10 Φεβ 2015

60 % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ LEADER (Για Περιοχές του Ν. Ιωαννίνων και Ν…

Προκηρύχθηκε το «ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)» Οι Περιοχές Εγκατάστασης των Επενδύσεων πρέπει να είναι:

Περισσότερα

16 Ιαν 2015

Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη π…

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος καθώς επίσης και οι σχετικές Αποφάσεις για την Αποδοχή & απόρριψη ενστάσεων (Πρακτικό 21) και για την Αποδοχή αιτημάτων τροποποίησης στο Πρόγραμμα: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης». Παρακάτω μπορείτε να...

Περισσότερα

11 Δεκ 2014

Προδημοσίευση 2 δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργου…

Εκδόθηκαν οι προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τις δράσεις "Επιχειρούμε δυναμικά" που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και "'Επιχειρηματική Ευκαιρία" που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια...

Περισσότερα

Τελευταία Έργα

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων

  • 1
  • 2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2016 "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων ...

Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ…

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2016 "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Σε ποιου...

Περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2016 "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Σε ποιους απευθύνεται Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υπ...

Περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟ…

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2016 "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Σε ποιους απευθύνεται Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι ...

Περισσότερα

Μη Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων

  • 1
  • 2
  • 3

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τ…

  Προκηρύχθηκε η 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα «Προσέγγιση LEADER», στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγιση...

Περισσότερα

Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Κατάρτισης Για 1.300 …

Δικαιούχοι Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα σε άνεργους γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικ...

Περισσότερα

Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της …

Προκηρύχτηκε το Νέο Πρόγραμμα από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), με τίτλο «Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικ...

Περισσότερα

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργ…

Το πρόγραμμα Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Εργασίας πρόγραμμα, το οποίο αφορά σε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για 100% Επιδοτούμενη Απασχόληση Ανέργων σε Επ...

Περισσότερα

Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 112 συνολικού προϋπολογισμού 140 εκ ευρώ για νέους αγρότες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος του μέτρου είναι η πληθ...

Περισσότερα

Μέτρο 123Α για την Μεταποίηση Γεωργικών Προϊό…

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η 3η πρόσκληση για το Μέτρο 123Α. Η πρόσκληση αφορά σε επενδύσεις με ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000...

Περισσότερα

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2013

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. Ευρώ, από τ...

Περισσότερα

ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η PlanTech ΕΠΕ αναλαμβάνει την Εκπόνηση απαραίτητων Μελετών και την Επιμέλεια Συλλογής Συνοδευτικών Στοιχείων για την Ένταξη σας στο Πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ...

Περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ…

60 % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ LEADER (Για Περιοχές του Ν. Ιωαννίνων και Ν. Θεσπρωτίας) Προκηρύχθηκε το «ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π...

Περισσότερα

Newsletter

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα ΕΣΠA

Πιστοποιήσεις Υπηρεσιών

a b

Βρείτε μας στο Facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr