Φεβ
20
2013

Εντάχτηκε στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 η ίδρυση Αρτοποιείου στην Κέρκυρα προϋπολογισμού 549.750,00 €)

Η PlanTech ΕΠΕ ενέταξε στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, της επιχείρησης «ΜΠΑΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και με Διακριτικό τίτλο «OREO» στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής (1η περίοδος 2012) και αφορά στην «Ίδρυση Μονάδας Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής με Παρασκευαστήριο», στη θέση Τερμενάδες των Καρουσάδων Κέρκυρας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (549.750,00 €).

Φεβ
19
2013

Επτά (7) νέες Εγκρίσεις η PlanTech από το Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του ΕΣΠΑ

Ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του ΕΣΠΑ και η PlanTech ΕΠΕ είχε 100% επιτυχία στις Επενδυτικές Προτάσεις που Υπέβαλε.

Είχε 7 εγκεκριμένες Επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 914.024,24

Επιχείρηση Προϋπολογισμός Τόπος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

301.848,00

ΣΥΒΟΤΑ

ΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

266.716,26

ΠΑΡΓΑ

ΝΤΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

130.685,65

ΠΑΡΓΑ

CONVIVIAL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

107.602,00

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

46.620,00

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

33.782,33

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

26.770,00

ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ιαν
23
2013

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης για την «Ολοκληρωμένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων».

Το παρόν Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ιαν
14
2013

Προκηρύχθηκε το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2013 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. Ευρώ, από το ΕΣΠΑ.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Όλες οι Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε Επιλέξιμη Δραστηριότητα 

Δεκ
20
2012

Ανακοινώθηκε το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2013 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr