Δεκ
20
2012

Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης «2η ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

Προκηρύχτηκε η 2η Δράση «Προσέγγιση Leader» με ποσοστό επιδότησης έως 60% και αφορά τους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Δικαιούχοι είναι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, Υφιστάμενα, Νέα και Υπό Ίδρυση είτε έχουν γεωργική δραστηριότητα είτε όχι.

Δεκ
18
2012

Προδημοσίευση του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές. Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ.3

Δεκ
13
2012

Προκηρύχθηκε ο 2ος κύκλος της Προσέγγισης Leader

Προκηρύχθηκε ο 2ος κύκλος της "Προσέγγισης Leader" στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 28η Φεβρουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ
Δεκ
10
2012

Επιχορήγηση έως και 24.000 ευρώ για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Ξεκινάει η υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β' ΚΥΚΛΟΣ».

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.200 άτομα.
Νοε
23
2012

Προσέγγιση Leader

2ος κύκλος της "Προσέγγισης Leader" στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) πολλές περιοχές της χώρας τρέχουν προκηρύξεις Leader στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013 (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013).

Η  2η προκήρυξη του προγράμματος αφορά κατάθεση επενδυτικών σχεδίων από φυσικά (αγρότες και μη) ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών) καθώς και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr