Προγράμματα Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Πόσα Αστέρια – Κλειδιά Θες ?

Σύμφωνα με το Νέο Σύστημα κατάταξης στα τουριστικά καταλύματα (Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα / ΕΕΔΔ), όλα τα καταλύματα θα πρέπει έως 31.12.2017 να αναπροσαρμόσουν το Σήμα Λειτουργιάς σε Πιστοποιητικό Κατάταξης:

 • Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων (από 1* έως 5 *)
 • Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες κλειδιών, (από 2 έως 4 Κλειδιά)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1. Αποτύπωση Υφιστάμενης κατάστασης:

 • Έλεγχος Νομιμότητας Εγκαταστάσεων
 • Καταγραφή των υποχρεωτικών υποδομών – υπηρεσιών
 • Υπολογισμός Μορίων – αστεριών / κλειδιών
 • Προτάσεις για αύξηση κατηγορίας κατάταξης

2. Σύνταξη Φακέλου Τεκμηριώσεις κατηγορίας κατάταξης:

 • Έγραφα και αδειοδότησης για την τεκμηρίωση της κατηγορίας κατάταξης
 • Σύνταξη Σχεδίων Υφιστάμενης κατάστασης
 • Τακτοποίηση αυθαιρεσιών
 • Σύνταξη Μελέτης Πυρασφαλείας
 • Νομιμοποίηση καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος εντος καταλύματος

3. Επιθεώρηση

 • Συνδρομή κατά της διαδικασία επιθεώρησης από Διαπιστευμένο από το ΞΕΕ φορέα

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος για την ολοκληρωμένη διαδικασία κατάταξης εξαρτάται από το είδος, τη δυναμικότητα και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Αντιλαμβανόμενοι τις Οικονομικές Συνθήκες θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε με τις κατάλληλες συνεργασίες, το κόστος να είναι από τα πιο χαμηλά τις αγοράς.

Η PLANTECH ΕΠΕ

Η PLANTECH ΕΠΕ έχει μεγάλη εμπειρία στις Τουριστικές Επιχειρήσεις μιας και από το 2004 έχει συνεργαστεί με πάνω από 500 Τουριστικές Μονάδες τόσο στην εξασφάλιση Επιδοτήσεων, όσο και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO, καθώς και στην Ηλεκτρονική Προβολή τους.

Φωτοβολταϊκά - Net Metering

Net Metering

Τι είναι το Net Metering:

Οι καταναλωτές (Νοικοκυριά – Επιχειρήσεις) θα μπορούν με μια μικρή μονάδα φωτοβολταϊκών να συμψηφίζουν την παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά με την ενέργεια που θα καταναλώνουν σε ετήσια βάση.
Ουσιαστικά με το net metering γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά με την καταναλισκόμενη ενέργεια από το νοικοκυριό ή την επιχείρηση.
Αν η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά  είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, πληρώνετε μόνο τη διαφορά.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης;

Όλοι. Ακόμα και οι μισθωτές. Αρκεί να έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ. με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) και να έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Απόσβεση net metering - Παραδείγματα

Η απόσβεση εξαρτάται από την κατανάλωση. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση τόσο γρηγορότερα γίνεται η απόσβεση.

Net metering για κατοικία
Μια κατοικία με ετήσια κατανάλωση 8.000 kWh θα πλήρωνε στη ΔΕΗ περίπου 2.000€ το χρόνο. Με ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα 5kWp θα παράγει περίπου 7.500 kWh και θα εκμηδενίσει το κόστος ρεύματος.
Το Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος είναι περίπου 7.500 €

Net Metering για Επιχείρηση
Μια επιχείρηση που εγκαθιστά ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 20kWp θα μειώσει κατά τουλάχιστον 30.000kWh ετησίως τους λογαριασμούς της, δηλαδή θα εξοικονομήσει περισσότερο από 5.000€ ανά χρόνο.
Το Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος είναι περίπου 25.000 € το οποίο μπορεί να επιδοτηθεί από κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ή να αποσβεστεί ως έξοδο της εταιρείας και άρα να μειωθεί ο Φόρος

Που μπορούν να εγκατασταθούν τα συστήματα αυτοπαραγωγής με net metering;

Στον ίδιο ή σε όμορο χώρο (ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία) με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που θα τροφοδοτούν. Μπορούν να εγκατασταθούν επί του κτιρίου, επί του εδάφους ή ακόμα και άλλων κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Έρευνα Αγοράς

συμβουλοιεπιχειρησεωνΗ έρευνα αγοράς είναι ουσιαστικά, μια φωτογραφία μιας δοσμένης αγοράς και μια προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας, ενώ τα επιμέρους στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν, και για τα οποία συλλέγουμε πληροφορίες και τις αναλύουμε είναι:

Το περιβάλλον της αγοράς

Το περιβάλλον της αγοράς, είναι όλοι εκείνοι οι εξωτερικοί παράγοντες, που είναι ανεξάρτητοι από την ίδια την λειτουργία της αγοράς, αλλά που οποιαδήποτε αλλαγή τους, επηρεάζει άμεσα την συμπεριφορά της.

Η δομή της αγοράς

Η ανάλυση της δομής της αγοράς είναι η μελέτη των οργανωτικών χαρακτηριστικών της αγοράς, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν την λειτουργία μιας επιχείρησης. Η δομή της αγοράς μπορεί να καθοριστεί σε σχέση με την σπουδαιότητα που έχουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις, ή οι κλάδοι σε μια οικονομία.

Το μέγεθος της αγοράς

Η έννοια της δυναμικότητας της αγοράς, περιλαμβάνει δύο σημαντικές διαστάσεις, αυτή της πραγματικής αγοράς, και αυτή της δυνητικής αγοράς, ενώ η μεγέθυνση της αγοράς, προσπαθεί να πετύχει την κάλυψη της.

Οι διαστάσεις της αγοράς δεν είναι δοσμένες, αλλά παρουσιάζουν κινητικότητα, με την έννοια ότι η ικανοποιημένη ζήτηση, δεν είναι ίδια με την πραγματική ζήτηση, και αντίστροφα, οι πραγματικές πωλήσεις, δεν είναι αυτόματα ίσες με τις δυνητικές πωλήσεις.

Η δυναμικότητα της αγοράς

Η δυναμικότητα της αγοράς μπορεί να μετρηθεί σαν το συνολικό μέγεθος της ζήτησης ή της προσφοράς, αλλά και σαν το αποτέλεσμα των σχέσεων προσφοράς - ζήτησης, έτσι όπως εκφράζεται στην συνάντηση παραγωγών καταναλωτών.

Συνέδρια - Ημερίδες

διοργανωση-συνεδριων
Η PlanTech ΕΠΕ αναλαμβάνει την οργάνωση οποιουδήποτε Συνεδρίου, Ημερίδας, Εκδήλωσης, Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και χάρη στην πολύχρονη εμπειρία και στα κατάλληλα στελέχη είναι σε θέση να σας προσφέρει:

 

 • Σχεδιασμός και καθορισμός του προφίλ, χάραξη στρατηγικής και στόχων, δημιουργία και οργάνωση βάσεων δεδομένων
 • Επιλογή και δέσμευση συνεδριακού χώρου, αμφιθεάτρων, αιθουσών συνεδριάσεων και βοηθητικών χώρων.
 • Οριστικοποίηση και οργάνωση του προγράμματος και των ημερομηνιών της ημερίδας.
 • Ανάληψη πακέτου οργανωτικών δράσεων για την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση της ημερίδας
 • Προτάσεις και οργάνωση παράλληλων επιστημονικών, κοινωνικών, καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της ημερίδας.
 • Αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων έντυπου υλικού, απο το στάδιο των προεγγραφών μέχρι και την αποστολή των πρακτικών της ημερίδας
 • Αλληλογραφία με τους οργανωτές, τους συνέδρους, τους χορηγούς και όποιον άλλο φορέα, επιχείρηση ή πρόσωπο σχετίζεται με το συνέδριο.
 • Αποστολή προγραμμάτων, δελτίων συμμετοχής, δελτίων περιλήψεων
 • Γραφείο εγγραφής και υποδοχής των συνέδρων (registration desk) κατά τη διάρκεια της ημερίδας.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή υπηρεσιών προώθησης, προβολής, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων.
 • Οργάνωση και λειτουργία γραφείου τύπου και γραφείου προβολής δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων της ημερίδας.
 • Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου και δημοσιογραφική κάλυψη με έμπειρο δημοσιογραφικό επιτελείο σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα και εφημερίδες.
 • Επιλογή και ανάληψη μέτρων ασφαλείας επι εικοσιτετραώρου βάσεως κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
 • Οργάνωση και λειτουργία μηχανογραφημένης γραμματείας με διάθεση κάθε απαραίτητης συσκευής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικό μηχάνημα, συσκευές fax, telex, γραφομηχανές)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου, μεταφραστικού συστήματος, computerised υψηλής πιστότητας, infrared για ταυτόχρονη διερμηνεία απο οποιαδήποτε γλώσσα στα ελληνικά ή αντίστροφα.
 • Υποστήριξη οικονομικής οργάνωσης του συνεδρίου και κάλυψη της οικονομικής διαχείρισης.
 • Στατιστική κάλυψη συνεδρίου και απόδοση στοιχείων στους οργανωτές.

Marketing

marketingTo marketing plan επιτρέπει σε μια επιχείρηση να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και τη μελλοντική πορεία της, προσδιορίζοντας όλες εκείνες τις ενέργειες marketing που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της. Ταυτόχρονα με τη χρησιμότητά του στη μελλοντική πορεία της επιχείρησης, αποτελεί μέσο επικοινωνίας των στελεχών, διαμορφώνοντας κοινούς στόχους προς τους οποίους θα κινηθεί η επιχείρηση και θα εκπληρώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

H PlanTech, αναγνωρίζοντας ότι τα marketing plans αποτελούν μια από τις πλέον απαραίτητες επιχειρησιακές διαδικασίες για κάθε υπάρχουσα και νέα επιχείρηση, αναλαμβάνει την υλοποίηση σχεδίων marketing.

Η δομή του σχεδίου marketing περιλαμβάνει τα εξής :

 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση SWOT
 • Καθορισμό στόχων και χάραξη στρατηγικών marketing
 • Πρόγραμμα δράσης
 • Υλοποίηση - Παρακολούθηση - Αναθεώρηση του προγράμματος δράσης
Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr