Νοε
23
2012

JEREMIE Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών

Δικαιούχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες), κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς κλάδους:

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ICT (συγκεκριμένοι επιλέξιμοι ΚΑΔ)
  • Όλοι οι άλλοι - εφόσον θα επενδύσουν σε υποδομές του κλάδου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σκοπός δανείου

Αναλόγως του οικονομικού κλάδου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση, ο σκοπός του δανείων είναι η κάλυψη:

Α) Επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ICT

  • επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση νέου & σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λ.π.) και
  • αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λ.π). Εξαιρείται το   εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια) ενοίκια και λοιπό λειτουργικό κόστος.

Β) Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων (που δεν ανήκουν στον κλάδο ICT)

  • επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή κάλυψη μόνο δαπανών εξοπλισμού παγίων πληροφορικής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διάρκεια και επιτόκιο δανείου
Η διάρκεια του δανείου είναι από 12 έως 120 μήνες και το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 0 έως 4,00 εκατοστιαίων μονάδων.

Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 500.000.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 16/10/2013

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr