Νοε
23
2012

Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον

To "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους για να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους:

1.    τοποθέτηση θερμομόνωσης
2.    αντικατάσταση κουφωμάτων
3.    αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί κάθε κτήριο κατοικίας που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
  • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.750 €/τ.μ.
  • Έχει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα, αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του δανείου;

Επιτόκιο: 100% επιδότηση του σταθερού επιτοκίου 4,93% για όλες τις κατηγορίες κινήτρων Α1, Α2 &Β, εκτός της εισφοράς του Ν.128/75, σήμερα 0,12%, επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας.
Διάρκεια: 4 ή 5 ή 6 έτη
Περίοδος χάριτος: (προαιρετικά) για ένα έτος με καταβολή της εισφοράς του Ν.128/75
Χωρίς Δαπάνη εξέτασης αιτήματος
Εξασφαλίσεις: χωρίς προσημείωση ακινήτου
Πρόωρη αποπληρωμή: μερική ή ολική προεξόφληση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς κόστος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr