Σεπ
08
2011

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.

Η  PlanTech στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

A. Εκπόνηση και υποβολή φακέλου για υπαγωγή της επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο

 

 

 • Ενημέρωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Συλλογή στοιχείων και σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Αναπτυξιακού
 • Υποβολή φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία

B. Παρακολούθηση και υποστήριξη της αίτησης

 • Παρακολούθηση- διοίκηση του έργου
 • Επιμέλεια και σύνταξη των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών (σύμβαση, τεχνικό δελτίο, περιοδικές εκθέσεις προόδου, κ.ά.) του πελάτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή από τον πελάτη, όλων των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρμόδιου τμήματος  διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος.
 • Υποβοήθηση του πελάτη, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης.
 • Υποβοήθηση των τμημάτων του πελάτη, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επενδυτικού σχεδίου, μέσω του αρμόδιου τμήματος διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος.
 • Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του τμήματος διαχείρισης για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών - οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
 • Εκπροσώπηση του πελάτη για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις στα αρμόδια στελέχη του τμήματος διαχείρισης
 • Παρουσία των στελεχών της εταιρείας μας στις επιτόπιες αυτοψίες - ελέγχους που θα διενεργηθούν από τα στελέχη του αρμόδιου τμήματος διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος προς τον πελάτη.
Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.
Φόρμα Επικοινωνίας

Address

Διεύθυνση

Γεωργ. Καλούδη 14 (1ος Όροφος)
Ιωάννινα T.K 45221
Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

Τηλ: 26510 54300 Fax: 26510 54309

Email

Email

info@plantech.gr